Bomen kweken voor
Gewonnen & zinvolle doelstellingen

Fondsen omzetten in koolstofkredieten en nieuw leven.

Bijna 50% van de oorspronkelijke bomen die op aarde groeiden zijn gekapt. Bovendien worden elk jaar 15 miljard bomen gekapt. Dat zijn 275 miljoen bomen per dag!

Projecten

Schaalbare bosbouw voor de grootste impact 

De impact

Bekijk de impact van onze boomprojecten op de planeet

Boeren / Landeigenaren

Werk en kansen creëren voor boeren en landeigenaren

Het probleem

Sinds het midden van de jaren zeventig hebben klimaatwetenschappers de regeringen en de bevolking van de wereld gewaarschuwd dat de aarde werd geconfronteerd met een klimaatveranderingscrisis als gevolg van menselijke activiteiten, waaronder de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer als bijproduct van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en aardgas.  

Vandaag beginnen we de resultaten te zien van het feit dat de landen van de wereld deze kwestie negeren:

  • Zeespiegelstijging door opwarming van de atmosfeer en smeltend gletsjerijs, met wateroverdracht van land naar zee.

  • Het smelten van gletsjers en zee-ijs, die normaal een deel van de zonnewarmte van de aarde weerkaatsen, warmt het land en de zee op, waardoor de zeespiegel stijgt.

  • Als de zeespiegel stijgt, beginnen eilandstaten onder de golven te zinken, waardoor de huizen van mensen onbewoonbaar worden en ze vluchteling worden.

  • Opwarming van wateren, wat leidt tot giftige rode vloed, waardoor veel zeedieren sterven en zeevoedsel oneetbaar wordt.

  • Een opwarmende zee leidt tot warmere en vochtigere lucht, wat leidt tot een toename van hevige stormen, winden en, verrassend genoeg, zowel langdurige droogte als meer sneeuw in sommige gebieden.

  • Droogte leidt tot bosbranden, waardoor extra koolstof vrijkomt in de vorm van kooldioxide, andere verbrandingsgassen en roet.

De oorzaken

Een van de belangrijkste oorzaken van de klimaatverandering is ontbossing. Bomen nemen koolstofdioxide op en produceren zuurstof en water. In feite zijn bomen een van 's werelds belangrijkste instrumenten voor koolstofvastlegging. In de afgelopen eeuw heeft de behoefte aan landbouwgrond en andere ontwikkeling ertoe geleid dat regeringen in veel landen massale ontbossing hebben bevorderd. In sommige landen gebruiken boeren vuur om bomen te kappen, waardoor extra koolstof en verbrandingsgassen vrijkomen. Door agressieve bewerking van de grond komt nog meer koolstofdioxide in de atmosfeer terecht.

Een oplossing

Niet de Oplossing. Het zou een grootheidswaanzin zijn om te zeggen dat wij de oplossing voor de klimaatverandering hebben; wij hebben echter wel een oplossing die het kaalgeslagen land herbebost met productieve bomen, en tegelijkertijd de plaatselijke boeren werk verschaft.

Onze oplossing berust op de Paulownia-boom, een snelgroeiende soort loofboom die inheems is in een groot deel van China, ten zuiden van Laos en Vietnam en die elders in Oost-Azië, met name in Japan en Korea, al lang wordt geteeld. De Paulownia wordt in China al 2000 jaar en in Japan al eeuwen gecultiveerd. Paulownia staat in het Japans bekend als Kiri; hij wordt daar ook wel de "prinsessenboom" genoemd. Paulownia wordt gebruikt als sierboom in Europese tuinen. Paulownia wordt beschouwd als de snelst groeiende hardhoutboom op aarde. Zodra de bomen zijn geoogst, regenereren ze vanuit hun bestaande wortelstelsels, waardoor ze de naam "Feniksboom" verdienen.

Paulownia-bomen kunnen in minder dan 10 jaar volwassen worden en sterk, licht hout produceren, met een extreem hoge sterkte/gewichtsverhouding. Als men de nodige groeicondities creëert, kan een Paulownia in één jaar meer dan vijf meter groeien en in een tiende van de tijd evenveel houtvolume produceren als een volwassen eik. De omtrek van een Paulownia kan met ongeveer 10 tot 12 cm per jaar toenemen.  

Een Paulownia kan een te grote invloed hebben op het klimaat en het plaatselijke milieu. Door zijn grote bladeren kan een Paulownia aanzienlijk meer CO2 opnemen dan de meeste andere bomen. Daarom wordt de Paulownia in zijn natuurlijke omgeving vaak de "longen van de steden" genoemd. Elk jaar kan een hectare Paulownia-bomen tot 100 ton CO2 absorberen en 75 ton zuurstof produceren.. Bovendien produceren de Paulownia-bloesems een superieure honingsoort die zeer populair is en waarvoor een afzetmarkt bestaat. Wij zijn van plan 2500 bomen per hectare te kweken, als de grondomstandigheden het toelaten.

Een ander voordeel is dat de Paulownia zeer goed bestand is tegen ziekten, plagen en insecten. De Paulownia is ook zeer aanpasbaar en tolerant voor klimatologische omstandigheden. Er zijn talrijke cultivars van Paulownia die zijn gekweekt voor de omstandigheden die wij voorzien, ook voor de teelt op plantages. 

Pangaea Tree is trots om samen te werken met

Download onze brochure